Menu
0

Privacy verklaring

Wanneer u via onze website producten bestelt worden persoonsgegevens verwerkt. Voor de verwerking van persoonsgegevens worden eisen gesteld door de privacywetgeving. Say No To Vitiligo houdt zich aan die eisen en dat betekent dat:

 • Wij duidelijk vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij door middel van deze privacyverklaring;
 • Wij onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden;
 • Wij u vragen om uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken indien uw toestemming is vereist;
 • Wij passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;
 • Wij uw recht respecteren om op uw aanvraag uw persoonsgegevens ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.
 • Say No To Vitiligo is verantwoordelijk voor de gegevensverwerking. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Wij raden u aan om deze zorgvuldig te lezen.

Gebruik van persoonsgegevens

Bij het gebruik van onze webshop verkrijgen wij bepaalde gegevens van u. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend persoonsgegevens welke rechtstreeks door u worden opgegeven, in het kader van de door u gevraagde dienst of waarvan bij opgave duidelijk is dat deze aan ons worden verstrekt om te verwerken. Wij gebruiken voor de in deze privacyverklaring genoemde doelen de volgende gegevens:

 • NAW gegevens
 • Telefoonnummer
 • Factuuradres
 • E-mailadres
 • Betalingsgegevens
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • IP-adres

Bewaartermijnen

De hierboven beschreven persoonsgegevens worden bewaard voor zo lang dit nodig is om uw bestellingen af te handelen, inclusief garantie. Inactieve klantaccounts bewaren we nog 7 jaar. Dit is gelijk aan de wettelijk fiscale bewaarplicht ten behoeve van de belastingdienst. Na die periode gebruiken we uw gegevens alleen nog anoniem, voor interne rapportages.

Afhandelen bestelling

Wanneer u bij ons een bestelling plaatst, maken wij voor de afhandeling daarvan gebruik van uw persoonsgegevens. Indien nodig voor een goede afhandeling, kunnen wij uw persoonsgegevens ook aan derden verstrekken. Meer hierover leest u verderop in deze privacyverklaring.

Contactformulier

Wij bieden via onze webwinkel de mogelijkheid om vragen te stellen middels een contactformulier, waarbij u gevraagd wordt diverse gegevens in te vullen om uw vraag te behandelen. U kiest zelf welke gegevens u daarbij verstrekt. De gegevens die u ons toestuurt, worden bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

Verstrekking aan derden

De door u verstrekte informatie wordt niet met derden gedeeld met uitzondering van webapplicaties welke wij gebruiken ten behoeve van onze webwinkel. Hieronder valt o.a. het WebwinkelKeur beoordelingen systeem. Deze gegevens zullen enkel gebruikt worden ten behoeve van het doel van de betreffende applicatie en zullen niet verder verspreid worden. Verder kan in enkele gevallen de informatie intern gedeeld worden. Onze werknemers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

Cookies

Deze website maakt gebruik van functionele cookies (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om u de best mogelijke gebruikerservaring te bieden. Zonder cookies werkt het winkelwagentje van de website niet en dat is niet handig voor een webwinkel. Tevens maken we gebruik van analytische cookies om te kunnen zien welke pagina’s het meest worden bezocht en welke producten het meest worden verkocht.

Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. Dit programma levert belangrijke statistieken over aantallen bezoekers, de bezochte pagina’s, de verkeersbronnen en andere essentiële informatie waarmee wij deze website voortdurend kunnen verbeteren voor de gebruikers. Deze statistieken zijn anoniem en niet te herleiden tot een bepaalde persoon of gebruiker. Er wordt geen gebruik gemaakt van zogenaamde ‘behavioural targeting’ waarmee u op basis van uw klikgedrag speciale inhoud krijgt te zien. Uw surfgedrag blijft volledig anoniem.

Facebook plug-ins

Op onze pagina’s zijn plug-ins van het sociale netwerk Facebook, 1601 Zuid-California Avenue, Palo Alto, CA 94304, USA geïntegreerd. De Facebook plug-in, herken je door het Facebook-logo of de “Like-knop” (“Like”) op onze website. Bij een bezoek aan onze pagina’s, maakt de plug-in een verbinding tussen uw browser en de Facebook-server. Facebook krijgt de informatie die u op onze site hebt bezocht door uw IP-adres. Als u klikt op de Facebook “Like” knop terwijl u bent aangemeld bij uw Facebook-account, kunt u de inhoud van onze pagina’s linken aan uw Facebook-profiel. Daarbij kan Facebook uw bezoek aan onze site correleren met uw gebruikersaccount. Wij wijzen erop dat wij als aanbieders van onze websites geen kennis hebben van de inhoud van de verstrekte gegevens en het gebruik ervan via Facebook. Voor meer informatie, zie de privacyverklaring van Facebook onder deze link.

Als u niet wilt dat Facebook uw bezoek aan onze pagina’s kan toewijzen aan uw Facebook-account, dan kunt u zich afmelden via uw Facebook-account.

Google+

Met de Google +1 knop kunt u informatie over de hele wereld bekend maken. Met de Google +1 knop ontvangen u en andere gebruikers, gepersonaliseerde content van Google en onze partners. Google zal zowel de informatie die u voor een content +1 gegeven hebt, alsmede informatie over de pagina die u hebt bekeken wanneer u op +1 klikt opslaan. Uw +1 ‘s kunnen worden getoond als bewijs samen met uw naam en profielfoto in Google-services, zoals in de zoekresultaten of in uw Google-profiel of elders op websites en advertenties op het internet. Google gebruikt de informatie over uw + 1-activiteiten om de diensten van Google te verbeteren voor u en anderen. Om de Google +1 knop te gebruiken, heeft u een wereldwijd zichtbaar, publiek profiel van Google nodig, dat ten minste de gekozen naam voor het profiel moet bevatten. Deze naam wordt gebruikt in alle Google-services. In sommige gevallen kan deze naam een andere naam die u gebruikt bij het delen van content onder uw Google-account vervangen. De identiteit van uw Google-profiel kan worden getoond aan gebruikers die uw e-mailadres weten, of die andere identificerende informatie van u hebben. In aanvulling tot de bovenstaande toepassingen, zal de informatie die u verstrekt worden gebruikt in overeenstemming met het van toepassing zijnde privacybeleid van Google. Google kan geaggregeerde statistieken over de activiteiten van de gebruiker vrijgeven aan gebruikers en partners, zoals uitgevers, adverteerders of gelinkte sites.

Twitter

Op onze pagina’s zijn functies van de dienst Twitter opgenomen. Deze functies worden aangeboden door Twitter Inc., Twitter, Inc. 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, CA 94103, Verenigde Staten. Door het gebruik van Twitter en van de functie “Re-Tweet” worden de door u bezochte internetpagina’s aan uw Twitter-account gekoppeld en aan andere gebruikers bekendgemaakt. Daarbij worden ook gegevens naar Twitter verzonden. Wij wijzen er op dat we als aanbieder van de pagina’s geen kennis hebben van de inhoud van de doorgegeven gegevens en waarvoor Twitter deze gebruikt. Meer informatie hierover vindt u in de Verklaring gegevensbescherming van Twitter. Uw privacy instellingen op Twitter kunt u wijzigen in de accountinstellingen.

Beveiliging

Wij nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken.

Websites van derden

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze webwinkel zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens u gebruik maakt van deze websites.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Inzage en wijzigen van uw gegevens

Voor vragen over ons privacy beleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen in (of verwijdering van) uw persoonsgegevens kunt u te allen tijde contact met ons opnemen via onderstaande gegevens.

U kunt ons ook een verzoek toesturen om deze gegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen. Ook kunt u een verzoek indienen om een gegevensexport op te vragen voor gegevens die wij met uw toestemming gebruiken, of gemotiveerd aangeven dat u de verwerking van persoonsgegevens door ons wil laten beperken.

Om misbruik te voorkomen kunnen wij u daarbij vragen om u adequaat te identificeren. Wanneer het gaat om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, dient u een kopie van het cookie in kwestie mee te sturen. U kunt deze terug vinden in de instellingen van uw browser. Indien de gegevens niet kloppen, kunt u ons verzoeken om de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen.

Autoriteit Persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij u graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen deze verwerkingen van persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.