Menu
0

Klachtenprocedure

Het kan zo zijn dat je ergens niet tevreden over bent en een klacht wilt indienen. Een klacht nemen wij altijd serieus en we lossen hem graag zo snel mogelijk op.

U kunt een klacht indienen door een email te sturen naar algemeen@saynotovitiligo.com of een brief te sturen naar Say No To Vitiligo, Postbus 130, 4850 AC, Ulvenhout. We sturen binnen 10 werkdagen een reactie.

We gaan er natuurlijk vanuit dat we ingeval van een klacht samen tot een oplossing komen. Mochten we er onverhoopt niet uit komen dan kunt u uw klacht voorleggen aan de geschillencommissie. Hierover leest u meer in onze algemene voorwaarden.